Začátek, konec a trvání
Druh opakování
Interval opakování
Počet opakování Opakování
Opakovat do
Dle dne v roce
Čárkou oddělený seznam
Počítat pozpátku od konce roku
Dle měsíce Čárkou oddělený seznam
Dle pořadí týdne Čárkou oddělený seznam
Count back from year end
Dle dne v měsíci
Čárkou oddělený seznam
Počítat pozpátku od konce měsíce
Dle dne
Týden
Počítat pozpátku od konce měsíce
Opakování termínu
Nepravidelné termíny opakování nelze v současné době exportovat.
NOT YET SUPPORTED