Search - JEvent Locations
Search - Události - Events
Search - Kategorie - Category
Search - Kontakty
Search - Obsah - Article
Search - Kanály
Search - Štítky
Search - Media
Search - Reporty
50. mezinárodní konference archeologie středověku
zář 17

50. mezinárodní konference archeologie středověku

Mezinárodní konference archeologie středověku se bude konat na státním zámku Valtice od 17. do 21...

 

Mezinárodní konference archeologie středověku se bude konat na státním zámku Valtice od 17. do 21....

 • Mezinárodní konference archeologie středověku se bude konat na státním zámku Valtice od 17. do 21. září 2018.

  https://www.npu.cz/archaeologia_historica

  PROGRAM pdf: https://www.npu.cz/portal/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/cinnosti/cinnosti-podle-specializace/archeologie/konference/2018_07_22_AH_program.pdf

  Zámek Valtice - Valtice Castle

  Pořadatelem 50. mezinárodní konference archeologů středověku je Národní památkový ústav. Partnery mu jsou Pamiatkový úrad SR a Ústav archeologie a muzeologie Brno. Tradice Mezinárodní konference archeologů středověku má svůj počátek v roce 1969 v Praze, kde se poprvé sešli čeští, moravští a slovenští specialisté na archeologii středověku.

  ***

  Nosné téma letošního setkání je Archeologie přehlížených a interpretace problematických památek. Toto obecné téma bude pak ještě rozděleno do pěti tematických bloků, kterými jsou:


  BLOK I. – Montanistika, hutnictví a další výrobní odvětví (hutnění kovů, sklářství, těžba a zpracování ostatních nerostných surovin…);

  BLOK II. – Sídlištní struktura (zaniklá sídelní struktura v krajině...);

  BLOK III. – Komunikační infrastruktura a členění krajiny (obory, parcelace, cesty, plužiny….);

  BLOK IV. Vodní hospodářství a vodní výrobní zařízení (rybníky, mlýny, náhony, stoupy, pily, papírny…);

  BLOK V. – Místa střetů (válečné konflikty a jejich pozůstatky, obranné/ obléhací práce v krajině…).


  Každému z bloků bude předsedat jeden z předních odborníků na danou tematiku z České nebo Slovenské republiky a jádro jednotlivých bloků budou tvořit vyžádané příspěvky. Mezi účastníky budou nejen archeologové z obou zemí bývalého Československa, ale také další hosté z Polska, Rakouska či Německa. Kromě několika desítek příspěvků, které účastníci vyslechnou, se v rámci exkurze seznámí také s vybranými zajímavými lokalitami Jihomoravského kraje, případně rakouského příhraničí. Věříme, že možnost ohlédnutí se za uplynulými padesáti lety přiláká do Valtic také pamětníky minulých konferencí.


  Vzhledem k dlouhé tradici setkávání se obracíme na účastníky předchozích konferencí s prosbou o zaslání fotografií z jednotlivých ročníků s krátkou popiskou, zejména s vročením, na e-mail konference (jako jpeg, scan apod.). Fotografie budou zveřejněny na této stránce a pořadatelé počítají s možností vydání nevelké vzpomínkové publikace.

  ***

  Zveřejňujeme registrační formulář, podrobné informace pro účastníky a následně konečnou verzi programu konference. Na konferenci je možné se registrovat do 30. dubna 2018 prostřednictvím registračního formuláře.


  Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina.


  Konferenční poplatek činí 1000 Kč / 40 eur, pro studenty 700 Kč / 25 eur. Konferenční poplatek zahrnuje registraci, zajištění služeb, konferenční materiály a exkurzi. Součástí konferenčního poplatku nejsou cestovní náklady na konferenci ani ubytování ve Valticích.


  V případě jakýchkoliv dotazů využijte konferenční e-mailovou adresu

  archaeologia.historica@npu.cz.

  Důležité termíny


  20. 5. 2018 – ukončení registrace (termín byl prodloužen!!!)

  31. 5. 2018 – zveřejnění konečného programu konference


  POŘADATEL ZDŮRAZŇUJE NUTNOU VČASNOU REGISTRACI A ZAJIŠTĚNÍ UBYTOVÁNÍ, A TO ZEJMÉNA S OHLEDEM NA ZÁŘIJOVOU SEZONU BURČÁKU VE VALTICÍCH.

 • Kategorie
  Přednáška
 • Date & Time
  zář 17 2018 at 10:00 - zář 21 2018 at 13:00 Europe/Vienna
 • Umístění a úplná adresa
  Zámek Valtice - Valtice Castle Státní zámek Valtice, Zámek 1, 691 42 Valtice
 • Událost administrují
  Super User
„Vždy odpouštějme svým nepřátelům, nic je nedokáže víc rozzuřit.“ Oscar Wilde